Klasyfikacja manii

Forum dotyczące problemu jakim jest fobia społeczna oraz inne fobie specyficzne.
Umieszczamy tutaj swoje historie, pytania i wątpliwości.
Zablokowany
halfix
Gość

24 czerwca 2010, o 18:04

amok - stan agresywnej agresji, połączony z manią mordu, wywołane zwykle chorobliwą zazdrością lub utratą mienia i uczuciem niecelowości życia; amok może być uwarunkowany fobią, np. osoba może tępić wszystkie koty w okolicy z uwagi na fobię lękową przed kotami, czyli ajlurofobię, felinofobię;

bibliomania - namiętność, mania zbierania książek

fiksacja - uporczywe powtarzanie się pewnych stanów i czynności, mimo że przynoszą one szkodę osobnikowi; występujące pod wpływem silnych negatywnych przeżyć

gigantomania - mania tworzenia, inicjowania rzeczy gigantycznych, wielkich, ponad zwykłą miarę, przewyższających potrzeby

grafomania - mania pisania utworów literackich przez osoby nie mające talentu; grafomaństwo

hipomania I - namiętne zamiłowanie do koni

hipomania II - mania o słabym nasileniu, której objawami są m.in.: wzmożona aktywność, podejmowanie zbędnych podróży, wtrącanie się do nie swoich spraw, łatwe nawiązywanie licznych, przypadkowych znajomości

lekomania - mania zażywania leków

mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu i obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów

megalomania - przesadne przekonanie o swojej wartości, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, osiąganych sukcesów; mania wielkości

melancholia - czasami mania samobójcza, niechęć do życia

narkomania – uzależnienie od środków zmieniających świadomość, halucynogenów, a także alkoholu, papierosów etc.

rekordomania - mania bicia rekordów

zaczerpniete internet
Zablokowany